Vi inviterte Dennis Kristoffer, en sterk relasjonsbygger og PPT magiker for å bistå oss med SOME. Det ble en time med mye latter og læring! Her en kort Youtube-snutt som foreviget møtet :-)

Samskaping

01.03.2024

Lokal forankring og felleskap på tvers av ulike næringer skaper gode plattformer for samskaping