Samskaping

01.03.2024

Lokal forankring og felleskap på tvers av ulike næringer skaper gode plattformer for samskaping